Thiết kế cuộc đời thịnh vượng #9: Sai lầm trong đầu tư kinh doanh sấp mặt, cách vượt qua?

Thiết kế cuộc đời thịnh vượng #9: Sai lầm trong đầu tư kinh doanh sấp mặt, cách vượt qua?

Trong video này, tôi sẽ chia sẻ một số chủ đề nhỏ mà nhiều bạn quan tâm trong thời gian gần đây:

– Những con đường sai lầm trong đầu tư, kinh doanh khiến bạn mất tiền cực kì nhiều.

– Những điều ngu ngốc khi mới bắt đầu làm ăn, kinh doanh, đầu tư

– Một vài điểm hỏi đáp trong Thiết kế cuộc đời thịnh vượng