Thuế đánh vào cổ tức bằng cổ phiếu!? Thuế chồng thuế! Vô lý

Thuế đánh vào cổ tức bằng cổ phiếu!? Thuế chồng thuế! Vô lý

Thuế đánh vào cổ tức bằng cổ phiếu!? (hay cổ phiếu thưởng). Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020, nhà đầu tư bán chứng khoán được chia thưởng, được trả cổ tức sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân.

Thuế chồng thuế! Thật vô lý làm sao!