(Ước gì) Grab bây giờ mà có dịch vụ này tại HCM thì cháy hàng!

Disruptive innovation là đây – Sáng tạo có tính “phản động” cao ngất!

Nếu x3 hay x4 rate fees chắc không ai phiền lòng!

P/S: Mong mọi người an bình