Vắc xin Covid-19 và hành động của đại gia chứng khoán toàn cầu. Ngân hàng nhà nước bơm tiền

Vắc xin Covid-19 và hành động của đại gia chứng khoán toàn cầu. Ngân hàng nhà nước bơm tiền

Khi vắc xin Covid-19 dự kiến được đưa vào sử dụng cuối năm 2021, những tay to trên thị trường chứng khoán như Warren Buffett hay các quỹ đầu tư lớn,… cho tới ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang manh nha những hành động gì? Theo đó, thị trường chứng khoán, giá vàng,… sẽ phản ứng như thế nào?