Vàng sẽ còn tăng giá tới đâu? Có nên mua vàng hay bán vàng lúc này?

Vàng sẽ còn tăng giá tới đâu? Có nên mua vàng hay bán vàng lúc này?

Từ thời điểm tôi thực hiện video “Vàng có phải là khoản đầu tư trong suy thoái” https://youtu.be/im5fSahH45U, giá vàng đã tăng từ 1.700 đô la lên 1.800 đô la một ouce.

Vậy trong thời gian tới, giá vàng sẽ đi về đâu? Hãy theo dõi chia sẻ trong chuỗi video hậu đại dịch của tôi nhé!