Vàng và chứng khoán tuần sau 11/10 tiếp tục đà tăng giá? Khi nào điều chỉnh?

Vàng và chứng khoán tuần sau 11/10 tiếp tục đà tăng giá? Khi nào điều chỉnh?

Tuần tới sẽ diễn ra những sự kiện quan trọng nào? Chúng có ảnh hưởng gì đến xu hướng biến động của những lớp tài sản tài chính, đặc biệt là chứng khoán và vàng? Theo dõi nhé!