Nếu học lái xe ô tô mà chỉ biết sử dụng chân ga thì chẳng được tích sự gì. Có bốn đến năm điều bạn phải biết trước khi hiểu hệ thống một cách đúng đắn. Tôi cho rằng có những điều quan trọng hàng đầu trong mọi thương vụ đó là hiểu lợi thế về quy mô, phạm vi kinh nghiệm, hiệu suất của nhà máy, và các lợi thế về quy mô khác.
Charlie Munger
☘ Tìm hiểu thêm về trí tuệ của Charlie Munger thông qua sách: