Đầu tiên, bạn cần thay đổi cách định nghĩa tiêu dùng của mình: tiêu dùng có nghĩa là “bán hàng”, chứ không phải nhận diện tên tuổi. Thứ hai, và quan trọng nhất, bạn phải cải tiến định vị thương hiệu, như vậy bạn mới có thể cung cấp cho người tiêu dùng một đề xuất giá trị liên quan để khiến họ mua hàng một lần và tiếp tục quay lại mãi.
– Cải tiến trước, phát kiến sau –