Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản
Mới làm lại bài tập này khi ông Bắc Hà BIDV bị bắt năm 2018 và 2012 (Tương đồng về hệ thống ngân hàng)
Hi vọng giúp anh em ít nhiều khi phân tích thị trường
Tin đồn luôn khiến thị trường bị bán trước, hành xử trước, sau đó tin chính thức thì…(tự anh em điền)
Great Saturday!
P/S: Tất nhiên, bối cảnh mỗi thời kì mỗi khác. Nhưng vol và giá trên biểu đồ thì luôn nói sự thật về thị trường.