Mới làm lại bài tập này khi ông Bắc Hà BIDV bị bắt năm 2018 và 2012 (Tương đồng về hệ thống ngân hàng) Hi vọng giúp anh em ít nhiều khi phân tích thị trường Tin đồn luôn khiến thị trường bị bán trước, hành xử trước, sau đó tin chính thức thì…(tự anh […]