2 siêu cường đã đi đến chỗ không thể nhân nhượng nhau

2 siêu cường đã đi đến chỗ không thể nhân nhượng nhau

Như Ray Dalio có nói: cuộc chiến này sẽ là địa chính trị, ảnh hưởng, tiền tệ, vốn, công nghệ và cả vị thế siêu cường số #1

Trung Quốc quá tham vọng và bây giờ vấn đề này không còn là của 1 Đảng Dân chủ hay Cộng hoà. Dù ai lên làm Tổng thống tháng 11 tới thì mối quan hệ với Trung Quốc sẽ k lành lại như cũ.

P/S: Đây là một hành động ngoại giao tệ nhất khi kéo cờ 1 quốc gia xuống để đáp trả vụ Tổng Lãnh Sự Trung Quốc ở Houston. Tệ, rất tệ về tối huệ quốc!

https://vnexpress.net/nhan-vien-lanh-su-quan-my-o-thanh-do-khoc-khi-co-bi-ha-4137415.html