Chạy bộ nhẹ nhàng theo MAF và nghe sách nói là một công đôi việc.
Vừa rèn luyện cơ thể lại vừa cho não ăn mỗi ngày những bài học bổ ích.
Luôn tốt hơn 1% mỗi ngày!
Chào buổi sáng các bạn!