Tiếp tục ngủ và mơ một giấc mơ không có thật hay thức dậy và hành động cho hiện thực của đời mình?
 
Đừng bao giờ tự hào rằng mình đã đọc rất nhiều sách (nhưng chẳng áp dụng được tí gì vào cuộc sống).
 
Đừng bao giờ khoe với người khác bạn đang có bao nhiêu kế hoạch hay ho (và sau đó lại xếp xó và mơ tiếp về những kế hoạch khác).
 
Đừng chỉ luôn miệng khen người khác giỏi và tốt hơn bạn (bạn muốn đạt được thành công tương tự như thế, nhưng chỉ nói miệng thôi chứ không làm gì).
 
Ngưng mơ mộng và sống tốt cho hiện thực!
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn