3 cuốn sách phải đọc khi mới đầu tư / đang đầu tư thua lỗ

3 cuốn sách về đầu tư

MUST-DO-LIST NĂM 2019

Bằng trải nghiệm của tôi, tôi khuyên các bạn nên đọc ít nhất 1 lần 3 cuốn này nếu bạn muốn học và tìm hiểu về đầu tư chứng khoán hoặc bạn đang đầu tư thua lỗ.

Bạn hãy xem hết video nhé! Có 6 phút ít ỏi, nhưng rất quý giá!

Chúc các bạn thành công.