5 TỪ SẼ PHÁ HOẠI VĨNH VIỄN CUỘC SỐNG CỦA BẠN

“Để đó ngày mai làm”
TRÌ HOÃN = PHÁ HOẠI
Hãy nhớ rằng: “Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động.” (Trích từ Bí mật của Phan Thiên Ân)
Cố hết sức để theo đuổi đam mê như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn