Tôi là sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên

“Tôi là sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi là sáng tạo duy nhất!”

– Bí mật của Phan Thiên Ân –

Vì là sáng tạo duy nhất của Thiên nhiên, nên cách tôi làm việc, rèn luyện mỗi ngày cũng để phụng sự tính toàn vẹn và duy nhất của bản thể này.

Tôi muốn tạo dựng tương lai bằng những hành động nhỏ bé ngày hôm nay!

#66dayschallenge
#66ngaythuthach
#ThaiPham