Đừng gọi nhau là Xì tát ấp (Start-up), chỉ nên gọi là khởi nghiệp thôi.

Khởi nghiệp thì lắm gian truân, nhiều cạm bẫy về phông nền, background chủ doanh nghiệp hoành tráng lấy le với đối tác hay…bạn gái này nọ, rồi ảo tưởng sức mạnh…

Đầu ra không nắm được, hệ thống phân phối không có?

Công nghệ không nổi trội

Không làm chủ được dịch vụ, sản xuất, đầu vào…

Marketing và thương hiệu không có, toàn cạnh tranh nhau bằng giá cả thì làm sao sống?

Quản lý tài chính thì không hiểu biết, kĩ năng quản trị dòng tiền không có? Chưa kể quản trị nhân sự cũng không?

Vì vậy, số doanh nghiệp biến mất sau vài năm là đa số.

Làm gì cũng phải học, học lớp học trường, học sách vở. Dở nhất là “nhiệt tình đi sai hướng” và sống bằng chủ nghĩa kinh nghiệm.

Phê phán và chỉ trích thì dễ, nhìn bài học của người khác để rút tỉa học hỏi cho mình mới là điều hay.

Ta không cần sống cuộc đời của người khác để có kinh nghiệm của họ.

Hãy là người thông thái, đừng làm người thông minh

#GodBless