không quan tâm

Tôi không quan tâm đến kết quả của người khác! Tôi chỉ tập trung nỗ lực vào hành động của mình vì tôi hiểu để có được bóng mát giữa trưa nắng, một ai đó đã phải trồng cây từ rất lâu rồi? Tại sao tôi phải lo lắng khi thành công với tôi là chắc chắn 99%?