Bài đáng đọc của TS Trương Văn Phước

Tiến sĩ Trương Văn Phước

Ông Phước nhận định: “Tôi không cho rằng kinh tế thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng. Kinh tế học là khoa học của kỳ vọng, mỗi người đều nhìn hiện tượng kinh tế theo một góc nhìn khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng một trong những vấn đề quan trọng là: thế giới ngày nay đã khôn ngoan hơn rất nhiều sau những va vấp.

Khi làm việc ở Mỹ, tôi cũng đã đặt vấn đề tương tự với nhiều nhà nghiên cứu, nhiều chuyên gia của Mỹ. Họ cho rằng những cảm xúc lo ngại và những dự báo đó cũng là điều mà nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia Mỹ đặt ra. Nhưng ngày nay nước Mỹ, hay nói rộng ra là toàn thế giới, những người hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, những người canh giữ sự ổn định cho nền kinh tế, tài chính thế giới có nhiều kinh nghiệm hơn 10 năm trước”.

Hồi đầu năm tôi làm meetup ngày 21/1 và 25/1 với Happy Live cũng mạnh dạn nhận định như thế!

Sau đó có làm video này trên youtube channel Thai Pham: https://youtu.be/8PYmdVVk_2o về dự báo kinh tế 2019 có khủng hoảng theo chu kì 10 năm như dự báo của các chuyên gia tự phong không!

Nay đi được 1/3 chặng đường 2019. Cũng còn quá sớm nhưng những dấu hiệu khủng hoảng kinh tế thế giới chu kì chắc có xác suất qua đi tới hơn 80% rồi

Xem bài gốc tại đây.

#God Bless Vietnam