Bài học số 6: TA – Phân tích kĩ thuật A Bờ Cờ: HH, HL & LH, LL là gì? 

bài học đầu tư cơ bản

Nhiều người học đầu tư và học phân tích kĩ thuật Chart (TA) không thực sự hiểu những thuật ngữ này khi đọc sách là gì!

Kể cả những học viên của tôi ở Khóa Kungfu Chứng Khoán (FA+TA) 

Nay tôi post 1 bức hình nói lên mọi thứ để anh em bạn hữu cùng học và tìm hiểu. 

HH, HL & LH, LL là những cấu trúc phân tích kĩ thuật rất quan trọng để nhận định thị trường

Ai thấy hữu ích thì động viên nhé! 

Enjoy Learning & Have a good lunch!