Bạn muốn biết Việt Nam đang hấp dẫn về kinh doanh như thế nào? 

How Sexy Vietnam is?

Hãy nhìn những dòng người xếp hàng dài đợi mua Starbuck Coffee hàng sáng (nay là 27 Tết) như thế này thì biết! 

Ai nói “Starbuck chỉ bán nước đường hương cafe!?” Nên nhớ! Mọi người đến Starbuck đâu phải chỉ để uống cafe? 

Tầng lớp trung lưu cao cấp của Việt Nam ?? đang tăng trưởng rất nhanh! 

Bạn còn nhớ tôi có chia sẻ gì chứ? Muốn kinh doanh, đầu tư thành công hãy đến và kinh doanh ở đất nước đang phát triển nhanh với cơ cấu dân số VÀNG! 

P/S: Tôi có làm 1 video về việc này ở đây:https://youtu.be/ih0mByUIH0E

#Thursdaythoughts