Báo kì?

Đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ thì bị gọi tên cúng cơm! “Trump này, Trump nọ…” (Còn bên nước khác thì 1 cái là Chủ tịch này, 2 cái là chủ tịch kia)

Còn một kẻ bị bắt vì tham ô thì rõ kính cẩn gọi là Ông!? Sao không gọi tên trống không?

Phóng viên báo cố tình hay văn hoá gọi có vấn đề gì k nhỉ?

P/s: Tôi xem VTV thì vẫn ngon lắm, khi nói về các vấn đề quốc tế vẫn dùng chuẩn chỉ “Tổng Thống, Ông…” rất nghiêm túc! Không như headlines của tờ báo này…

Hay là ghét Tổng Thống Trump? (người lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ sang Việt Nam làm ăn tới 2 lần – không phải đi du lịch cho hết nhiệm kì?)

P.S.S: Chat cá nhân có thể dùng tên trống không, nhưng báo mạng quốc gia mà như thế này là không Chuẩn!!!

Update: Zing news chuẩn