“Bí mật” của Phan Thiên Ân

Bí mật của Phan Thiên Ân

Khách hàng ủng hộ cuốn sách nhỏ có võ #Phan Thiên Ân khá nhiều trong hành trình thay đổi cuộc đời của họ, nên “Sếp lớn” vừa mới duyệt cho lấy thêm vài thùng nữa phục vụ độc giả!

Điểm độc đáo của cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của hàng triệu người này là nó chỉ nhỏ trong lòng bàn tay nhưng lại cần cả năm, trong 300 ngày, để ĐỌC VÀ THỰC HÀNH

#ThaiPhamhappy live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

#Bimatphanthienan

#Sachhay2019 #Tikibooks