“Block – Chặn – là chức năng tuyệt vời nhất của facebook.”

“Block - Chặn - là chức năng tuyệt vời nhất của facebook.”“Block - Chặn - là chức năng tuyệt vời nhất của facebook.”

Còn đối với tôi, tôi gọi nó đơn giản ra cho ra đảo ở ?. Khi bạn làm một điều gì đó sẽ có người ủng hộ, có người trung dung, có người chống đối.

Nếu chống đối theo kiểu phản biện có lý luận và dù trái ý bạn, nhưng họ là thầy của bạn! Bạn tiếp thu và điều chỉnh. Còn nếu các thành viên mạng xã hội chỉ chống đối kiểu mạt sát, vô văn hoá thì tốt nhất là mời họ ra “đảo”. Không yêu không cần nói lời cay đắng và nhìn thấy nhau trên mạng làm gì cho mất năng lượng, mất thời gian. Anh em nghĩ vậy không? ?

——-

“Block không phải để thể hiện thái độ khó chịu.

Block là để giúp người bị block đỡ phải nhìn mặt bạn. Giúp họ tiết kiệm thời gian và tâm trí làm việc quan trọng hơn với cuộc đời họ, thay vì nghĩ về mình quá nhiều.

Năm nay mình đã “giúp” được kha khá mọi người.

Bài học là đừng bao giờ tranh luận trên mạng xã hội. Cứ thẳng tay block.

Nếu có gặp họ ngoài đường, mình sẽ vẫn luôn tỏ thái độ thân thiện.

Bởi sau khi block xong, mình cũng chẳng nhớ tên họ là ai để mà khó chịu.

“Kien Tran, hôm nọ chú block anh nhé?”

“Ơ thế ạ? Em chẳng nhớ, chắc bấm nhầm. Anh tên gì ạ?”

P/S: Kiên Trần cũng là tác giả của cuốn sách Tự Học IELTS rất hay!