Cách ngân hàng “nhân bản vô tính” tiền, tạo tiền

Cách ngân hàng “nhân bản vô tính” tiền, tạo tiền

Mọi người vẫn thường nghĩ rằng, các ngân hàng tạo ra các khoản vay bằng cách nhận tiền gửi của khách hàng rồi đem chúng cho vay lại, nhưng thực tế không phải như vậy, trong một nền kinh tế hiện đại, các ngân hàng tạo ra tiền từ… chân không.

Vậy cách thức hoạt động cụ thể của ngân hàng là gì?