Thị trường tài chính hoạt động như thế nào?

Thị trường, trong kinh tế học và kinh doanh, là nơi người mua và người bán tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau để trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ.   Vậy trên bình diện hẹp hơn, thị trường tài chính là gì? Nếu bạn là nhà đầu tư, bạn […]

Cách ngân hàng “nhân bản vô tính” tiền, tạo tiền

Mọi người vẫn thường nghĩ rằng, các ngân hàng tạo ra các khoản vay bằng cách nhận tiền gửi của khách hàng rồi đem chúng cho vay lại, nhưng thực tế không phải như vậy, trong một nền kinh tế hiện đại, các ngân hàng tạo ra tiền từ… chân không. Vậy cách thức hoạt […]