Thị trường tài chính hoạt động như thế nào?

Thị trường tài chính hoạt động như thế nào?
Thị trường, trong kinh tế học và kinh doanh, là nơi người mua và người bán tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau để trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ.
 
Vậy trên bình diện hẹp hơn, thị trường tài chính là gì? Nếu bạn là nhà đầu tư, bạn không thể bỏ qua kiến thức hữu ích này.