CÁCH TIẾT KIỆM, CHI TIÊU & ĐẦU TƯ khi có mức thu nhập 7-10tr/tháng!

cách phân bổ tiết kiệm chi tiêu

Thoạt nghe tiêu đề nhiều người tưởng tôi đùa.

7-10tr thu nhập/tháng thì thế làm thế nào để tiết kiệm và đầu tư đây? Ông chém?

Tôi cũng đã từng giống bạn với mức lương như vậy, và tôi đã hiểu hơn về:

1) Nợ tốt vs. Nợ xấu
2) Biết cách phân chia thu nhập thành 5 khoản có “ích” hơn để gia tăng tiết kiệm và năng suất lao động.

Bạn đừng cười vội:

Tiền tỉ bắt đầu từ tiền triệu. 
Tiền triệu bắt đầu sinh sôi từ những tư duy đúng đắn!

P/S: Một số bạn trẻ hỏi tôi khá nhiều chủ đề này, tôi re-post như một câu trả lời của mình.

P.S.S: Tôi từng như vậy nên tôi biết phải làm thế nào, và đã làm được.