CHĂM CHỈ LUYỆN TẬP MỖI NGÀY

chăm chỉ luyện tặp mỗi ngày
Phải thể dục thể thao chăm chỉ để bảo vệ sức khỏe, chống lại sự “cực khổ” của 1.900 tỉ đô la kích thích kinh tế ngập mặt mới bơm ra ngày hôm qua của Mỹ các bạn ạ ?
Tết nhất ăn nhậu nhiều nhưng đừng quên tài sản lớn nhất cần bảo vệ và giữ vị thế LONG (long position) mỗi ngày là SỨC KHOẺ nhé bạn!
Chủ nhật, sẽ tiếp tục hầu chuyện bạn qua video
Happy Saturday bạn!
God Bless!