Chào buổi sáng ngày bận rộn và tuyệt vời!

Chào buổi sáng ngày bận rộn và tuyệt vời!

“Vận động chính là cội nguồn của sự sống. Mọi niềm vui có trong cuộc sống đều có xuất phát điểm từ vận động. Mọi nỗi khổ có trong cuộc sống đều được giải thoát nhờ vào việc vận động”