Chào sáng Chúa nhật

Chào sáng chúa nhật

“Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ”

– Khuyết danh –

Chào buổi sáng Chúa Nhật tươi xinh. Chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày!

#ThaiPham
#Week10