Chào tháng 9

Chào tháng 9
Im lặng không có nghĩa là kiêu ngạo
Khiêm tốn không có nghĩa là tự nghi ngờ bản thân mình
Hướng nội không có nghĩa là “kén tắm”
Quyền lực không phải là tầm ảnh hưởng
Nhẹ nhàng không có nghĩa là không có sức mạnh
Tử tế chả phải là yếu đuối
Tiền bạc đương nhiên không là sức khoẻ
Sự hào phóng không đến đương nhiên
Đặc quyền phải được xây dựng và củng cố mỗi ngày
Sự nổi tiếng đơn giản là ảnh của giá trị cống hiến
Hạnh phúc đơn giản là sự tiến bộ mỗi ngày!
Mỗi ngày 1% tốt hơn
#Tốt_hơn_1%_mỗi_ngày
#1%ClubVietNam
Chào tháng 9 – Tháng “đẹp nhất” trong năm!