CHÀO THÁNG MỚI – CƠ HỘI MỚI

chào tháng mới, cơ hội mới
Chào tháng mới, chào những cơ hội mới ?
Đừng nghi ngờ với những cơ hội mới.
Bạn nghĩ mình có thể “mất” những gì?
Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức.
Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm.
Không kiếm được kinh nghiệm, thì kiếm được trải nghiệm.
Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền.
P/s: Anh em có đồng tình?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Có thể bạn quan tâm:

TỦ SÁCH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN CỦA HAPPY LIVE

GHÉ THĂM

Do not take Viagra if the packaging is torn or shows signs of tampering, or does not look quite right even if the tablets may look alright. order cialis online Do not take Viagra if the expiry date on the pack has passed.