Chủ doanh nghiệp, kinh doanh nhỏ cần làm gì để sinh tồn và thịnh vượng lúc suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế

Chủ doanh nghiệp, kinh doanh nhỏ cần làm gì để sinh tồn và thịnh vượng lúc suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế

Kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong khi giá thuê mặt bằng cao, chôn vốn bởi tiền cọc, cùng hàng loạt khó khăn khác khiến nhiều người quyết định đóng cửa hàng, trả lại mặt bằng…

Tất cả mọi thứ trong kinh doanh đều thay đổi, ngoại trừ “thay đổi”.

Vậy tư duy cần có của chúng ta lúc này là gì?