Chút suy tư trước ngày “Lễ lớn”

thai pham happy live

Có đi qua nhiều chặng đường dọc đất nước mới thấy cha ông ta trước đây quá giỏi! Họ đã luôn không ngừng chinh phục những vùng đất mới! Những vùng đất vốn chỉ có: sỏi, đá, cát, nắng và gió để rồi vươn tới những nơi màu mỡ hơn ở phía Nam.

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của các bậc Tiền Nhân, chúng ta bây giờ mới có Nam miền Trung và kế tiếp là Lục tỉnh Nam Kỳ.

Còn tôi và các bạn, chúng ta đang thừa hưởng những di sản của các tiền nhân. Mọi thứ đều đang rất đẹp!

Việc của chúng ta là phát triển, học tập không ngừng nghỉ để trở nên giàu có! Giàu có cho bản thân, gia đình, bạn bè, những người trong tầm ảnh hưởng rồi mới tiến tới thứ xa hơn là xã hội rộng là…Quốc gia.

#Thay đổi cuộc sống bắt đầu từ thay đổi tư duy của từng cá nhân