Có đánh chết thì nước Mỹ cũng không bao giờ giãn cách xã hội hay Lock-down 1 lần nữa

Có đánh chết thì nước Mỹ cũng không bao giờ giãn cách xã hội hay Lock-down 1 lần nữa

Hay chấp nhận sự thật mới – new normal sống chung với lũ!

Nghĩa là như Brazil hay Thuỵ Điển, nước Mỹ và thế giới tư bản nói chung vừa kinh doanh vừa chống dịch, và như vậy hệ quả với nền kinh tế và sức khoẻ của người dân sẽ là khủng khiếp và lâu dài.

Sức khoẻ của doanh nghiệp cũng vậy, sẽ bị ảnh hưởng lâu dài…

Nhưng liệu có một chữ ngờ, khi mà nếu bên Dân Chủ lên lại nắm quyền thì có khi liệu ông Bill Gates lại có vắc xin luôn?

Không biết được nhưng tương lai của 5 tháng tới với thế giới sẽ là sự không chắc chắn.

Ừ, chứng khoán không phải là nền kinh tế thật, nó đang không phản ánh nền kinh tế nữa nhưng lâu dài số tiền Robinhood đã ăn được thì vẫn phải có người mất và kẻ được. Tổng bằng 0 nên rồi cũng có người phải Pay the bills – Trả phí cho bữa ăn của kẻ khác.

Hi vọng, không phải là tôi và các anh em đọc được tút này )

#ThaiPham