Cố gắng chèo lái và sống hạnh phúc, tự do, tự tại một đời F0

“Hard weathers create strong man

Strong man will create good conditions

Good conditions create weak man

And then, weak man will face with hard weathers”

Hoàn cảnh khắc nghiệt tạo nên những người đàn ông thực sự mạnh mẽ.

Người đàn ông mạnh mẽ sẽ tạo ra những điều kiện sống lý tưởng

Điều kiện sống quá tốt sẽ tạo ra những người đàn ông yếu ớt.

Những người đàn ông yếu ớt sẽ gặp phải những hoàn cảnh khắc nghiệt.

Một vòng liên tục.

Thế hệ F0 tụi tôi đi bộ, cố gắng đi xe hơi, tạo điều kiện cho tụi F1 tốt hơn. Nhưng có phá được vòng lặp Đi bộ -> xe hơi -> siêu xe -> máy bay cá nhân -> đi bộ hay không tuỳ thuộc vào duyên cơ của Fn.

Fn thế nào thì cứ hồi sau sẽ rõ, nhưng F0 thì luôn “tận nhân lực, tri thiên mệnh” ✌️

Cố gắng chèo lái và sống hạnh phúc, tự do, tự tại một đời F0