CÔNG THỨC DUY TRÌ SỰ TẬP TRUNG

CÔNG THỨC DUY TRÌ SỰ TẬP TRUNG
☑️ Gác điện thoại sang một bên
☑️ Ăn uống lành mạnh
☑️ Lên mục tiêu công việc rõ ràng
☑️ Chia thời gian làm việc thành nhiều quãng 25’-30’
☑️ Nghỉ ngơi
☑️ Tránh xa những thứ gây xao nhãng
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH

Health Engine Patient Blog. Tools Med Glossary Tools. Sildenafil Looking for a practitioner.