CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI LÀ MÀU HỒNG

cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng

KINH DOANH KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ MỘT ĐƯỜNG THẲNG ĐI LÊN, nó ZIG ZAG…

Không sợ sai, không sợ hỏng, thất bại thì làm lại…

Ở Happy Live chúng tôi không có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh, không có thói quen chỉ trích anh em khi họ sai…

Ở đây chúng tôi có sai thì chúng tôi rút kinh nghiệm, nhấc mông lên khắc phục và làm lại.

Lần tới sẽ tốt hơn vì mỗi một lần sai là một lần dại, một lần dại là một lần tốt hơn.

Cám ơn anh em Happy Live 9.30 Pm tối rồi các bạn vẫn làm anh phải “tan chảy” vì sung sướng với sự đoàn kết “một người vì mọi người, mọi người vì một người của các bạn”

#Sự cố ra mắt Làm chủ tuổi 20
#Sai thì sửa – Chửa thì đẻ, kiểu gì cũng phải hoàn thành vì Độc giả! 
#HappyLive
#ThaiPham