CUỐI TUẦN…. BẠN ĐÃ CHẠY BỘ CHƯA

 
Đọc mỗi ngày, đọc những thứ mà người khác không chịu bỏ thời gian đọc.
Viết mỗi ngày, viết những thứ mọi người không tập viết và nhàm chán.
Chạy và thể dục mỗi ngày khi không nhiều người thích thú với chạy bộ và thể thao.
Nghĩ mỗi ngày những điều mà những người khác không muốn nghĩ tới (vì bận rộn làm điều không có kết quả).
Nói và làm mỗi ngày những điều nhỏ nhặt mỗi ngày mà người khác coi thường không chịu làm vì thấy chúng tầm thường.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn