Đã 4 năm rồi…sáng nay Facebook nhắc!

Đã 4 năm rồi...sáng nay Facebook nhắc!

Cơ bản là nếu lên Vest và Suit thì cũng vẫn đẹp như mặc áo phông cổ tròn/cổ tim 500 anh chị em nhỉ?

Good morning mọi người