Đầu tư chứng khoán: Phân tích cơ bản (FA) có ưu và nhược điểm gì?

ưu, nhược điểm của phân tích cơ bản

Tại sao đầu tư chứng khoán thì phải biết phân tích FA (Phân tích cơ bản) cổ phiếu thay vì đánh đấm theo tín hiệu TA đơn thuần?

Tại sao đầu tư đất đai thì luôn thắng còn đầu tư theo phân tích kĩ thuật thì luôn phập phù? Vẫn là đến từ FA – phân tích cơ bản.

Nếu bạn muốn đầu tư thắng lợi và có tiền thì…

Hãy Xem hết video này.

Không Bổ ngang, thì cũng bổ dọc đấy!