Để hấp thu kiến thức, hiểu rộng biết nhiều

Để hấp thu kiến thức, hiểu rộng biết nhiều

Bước đầu tiên là: im lặng

Bước thứ hai: lắng nghe chăm chú

Bước thứ 3: Ghi nhớ ? bằng cách viết ra hoặc đánh máy lại, hoặc mind-map

Bước thứ 4: thực hành thật thành thục, quy tắc 10,000 giờ

Bước thứ 5: Học cách cho đi kiến thức của mình bằng cách dạy lại cho người khác một cách dễ hiểu.