ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 11/12/2023

THỊ TRƯỜNG NỖ LỰC "VƯỢT CẠN" LÊN 1,135-1,14x ĐIỂM - BẤT CHẤP KHỐI NGOẠI BÁN RÒNG LỚN

Chúc quý NĐT và các bạn khởi đầu tuần mới may mắn và vượt đỉnh!

Tiền đầy túi

Xem video điểm tin THỊ TRƯỜNG NỖ LỰC “VƯỢT CẠN” LÊN 1,135-1,14x ĐIỂM – BẤT CHẤP KHỐI NGOẠI BÁN RÒNG LỚN tại đây.