ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 11/9/2023

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 11/9/2023

Chào buổi sáng quý vị,

Những gì cần trao đổi để bắt đầu tuần mới tôi đã trao đổi ở video nhịp đập thị trường tối chủ nhật https://www.youtube.com/watch?v=WLEK7j_Bc4I (bạn có thể xem lại).

Chúc quý vị một tuần mới tím đẹp như áo của Tổng Thống Joe Biden như hình (hình này là ước mong của chứng sĩ 😁)

Have a great week!