ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 25/6/2024

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 25/6/2024

Chào các bạn,

Thế giới vẫn đẹp, cái nào cần tăng lại thì tăng, cái nào cần chỉnh để tích lũy lại thì vẫn chỉnh.

Còn Việt Nam mình thì hôm qua làm gương ”giảm mạnh nhất thế giới”, làm mẫu cho toàn thế giới.

Điều gì cần trao đổi, tôi đã trao đổi trong video livestream hôm qua, mời bạn đón coi.

Chúc các bạn thành công,