ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 1/7

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 1/7

Chào tháng mới các bạn,

“Thành công trong trading luôn là một trận chiến cảm xúc, không phải là một cuộc đấu về trí thông minh. Traders giỏi biết rằng kẻ thù lớn nhất của họ chính là cảm xúc của chính mình.”

” Successful trading is always an emotional battle for the speculator, not an intelligent battle. He knew that his biggest enemy was his own emotions.”

– Jesse Livermore –

Điểm tin tuần mới đã phục vụ các bạn ở đây: https://youtu.be/ZBueA-8pZ3k?si=9ehuNH-JXVCftxd5

Còn lại câu chuyện trong đó bạn phải làm chủ với cảm xúc của mình: gồng hay cắt, giữ hay chốt…

Chúc tháng mới thắng lợi.

15/7 cũng kết thúc Euro rồi.