Định giá công ty theo phương pháp đầu tư 4M (Payback Time – Ngày đời nợ)

đầu tư 4 chữ M

Như đã hứa với các bạn (thực ra là hứa nhiều lần lắm rồi nhưng chưa có thời gian làm), thì đây là video định giá cổ phiếu MẪU theo phương pháp Payback Time và Quy tắc số 1 (Rule1 Investing).

Đây là quà của tôi dành cho các bạn hữu đầu tư nhân dịp lễ 30/4 và 1/5/2019.

Trong cách định giá thì tôi sử dụng kiến thức trong sách Payback Time ngày đòi nợ và website link này.

Trong video này, tôi có dùng 2 thí dụ của 2 cổ phiếu cụ thể (đừng hiểu lầm là tôi PR cổ phiếu! Tôi không cần PR cái gì cả)

Các bạn chưa hiểu cách định giá thì nên XEM ĐI XEM LẠI nhiều lần. Đọc sách, xem video và tự định giá các doanh nghiệp của mình.

Định giá LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG ĐẦU TIÊN GIÚP BẠN ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG.

Dĩ nhiên, tôi chúc các bạn thành công!

#God Bless you

#ThaiPhamHappyLive