Donald Trump – Người đàn ông có thể làm cả thế giới trao đảo vì 1 cái tút trên twitter.

Donald Trump

Toàn bộ dân đầu tư, làm ăn…ngóng twitter của ông ấy…

Quá thú vị để nghiên cứu, quan sát!

Đập phá mọi standard – tiêu chuẩn – thông thường