Film HAY “TÂN THIẾU LÂM TỰ” – Must Watch

Ngộ - Lưu Đức Hoa

ĐÂY LÀ MỘT BỘ PHIM QUÁ HAY ĐỂ CHO CÁC BẠN TRẺ HIỂU TÂM LINH CÓ Ý NGHĨA NHƯ NÀO TRONG CUỘC SỐNG NÀY!

HIỂU 1 ĐIỀU: CUỘC SỐNG ĐÁNG QUÝ, NGẮN NGỦI! HÃY TRỌN VẸN CHO TỪNG KHOẢNH KHẮC CỦA CUỘC SỐNG NÀY!

Link xem phim: tự tìm nhé

Xem nhạc ở clip cho teasing ?

Enjoy your nite!